"Taşeron İşçilik Çalıştayı" Ankara'da yapıldı.
Haber
20 Kasım 2017 - Pazartesi 07:10 Bu haber 969 kez okundu
 
"Taşeron İşçilik Çalıştayı" Ankara'da yapıldı.
Gündem Haberi

CHP Emek Büroları tarafından düzenlenen  "Taşeron İşçilik Çalıştayı" Ankara'da  yapıldı. Çalıştaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üç büyük işçi konfederasyonu DİSK, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ Başkanları, sendika başkanları, Taşeron Dernekleri Başkanları ve taşeron işçileri katıldı. 
Zonguldak'tan GMİS'in yöneticileri ile GMİS'in eski yöneticileri ve  işçilerin de katıldığı çalıştayda “Türkiye’de dünden bugüne taşeron işçilik”, “Taşeron işçiler nasıl güvenceli olacak”, “Güvenceli iş, güvenceli yaşam" başlıkları altında üç oturum düzenlendi.
CHP Emek Büroları yöneticisi ve  Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, çalıştay ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"CHP'NİN GÜNDEMİ, TÜRKİYE'NİN GERÇEKLERİ!


Taşeron işçilik, Türkiye'de çalışma hayatının en önemli sorunlarından biridir. Emek Büroları olarak, çalışma hayatındaki sorunları paydaşlarıyla masaya yatırıyoruz. Kıdem Tazminatı ile ilgili ilk çalışayımızın  ardından, ikinci çalıştayımızı taşeron işçiliğine ilişkin düzenledik.
CHP Emek Büroları'nın ev sahipliğinde ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile düzenlediğimiz çalıştayda, Türkiye'nin üç büyük işçi konfederasyonu katıldı. Taşeron işçilerimiz, akademisyenler, sendika başkanları, gazeteciler bu çalıştayda  bir aradaydı. Sorunları, çözüm yollarını hep birlikte konuştuk. Bütün katılımcılarımız, kendi çerçevelerinden taşeron işçiliğini anlattı. Verimli ve önemli bir çalışma oldu. CHP'nin gündemini, Türkiye'nin gerçekleri oluşturuyor. Yıllardır kadro vaadi ile oyalanan taşeron işçilerimizin tamamı kadro alıncaya kadar  konunun takipçisi olacağız.  Çalıştayımızın sonuç bildirgesini Ak Parti Hükümeti dikkate almalı ve bu bildirge doğrultusunda taşeron işçilik sorununa çözüm üretmelidir." dedi.
Taşeron İşçilik Çalıştayı'nın sonuç bildirgesinde şunlar ifade edildi: Kadro emekçilerin hakkıdır. Kamuda çalışan taşeron işçiler ayrımsız, şartsız derhal kadroya geçirilmelidir. Taşeron işçilik, bugün milyonlarca yurttaşı doğrudan ilgilendiren toplumsal bir yaradır. Kamuda çalışan yüz binlerce taşeron işçisine verilen kadro sözleri yerine getirilmemiştir. Son dönemde taşeron işçilikle ilgili olarak siyasal iktidar tarafından çeşitli çalışmalar sürdürülmekte, ancak bu çalışmalar konunun doğrudan tarafları olan sendikalar, işçiler ve uzmanlarla paylaşılmamaktadır. Bu ortamda CHP öncülük yaparak, böylesi bir sorunun doğrudan taraflarıyla ortak ele alınması gerektiği inancı ile emekçileri ve emek örgütlerini bir araya getirmiştir.


CHP Emek Büroları tarafından düzenlenen Taşeron İşçilik Çalıştayı, taşeron işçilerin merakla ve umutla beklediği çözüme katkıda bulunmak için, 18 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve taşeron işçi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayda taşeron işçiler, sendikacılar, akademisyenler, siyasetçiler ve gazetecilerden oluşan katılımcılar, taşeron sisteminin sorunlarını, çözüm yollarını ve konuya ilişkin taleplerini ifade etmişlerdir. Çalıştay katılımcıları ülkemizdeki taşeron işçilik sorununun çözümü için aşağıdaki hususlarda ortaklaşmışlardır:
Taşeron işçilik sistemi, 21. yüzyılın modern kölelik düzeni anlamına gelmektedir. Taşeron işçisi alt işverende süreli sözleşmeli olarak çalışmaktadır. Bu sistem ile işçilerin emeği, ucuz ve güvencesiz şekilde sömürüye açık hale getirilmektedir. 
Taşeron işçilik sistemi, çalışma yaşamını kuralsızlaştırmaktır. Taşeron işçilerin örgütsüz olması, haklarının gasp edilmesine, ücretlerinin düşük olmasına, çok uzun çalışma sürelerine ve çalışma şartlarının ağırlaşmasına neden olmaktadır.Taşeron işçiler işin en ağırını yapmakta, ücretin ise en hafifini almaktadırlar. Aynı işyerindeki diğer çalışanlarla eşit işi yapmalarına rağmen eşit ücreti alamamakta ve ayrımcılığa uğramaktadırlar. Taşeron işçilerin önemli bir sorunu da düzenli ücret alamamalarıdır. Taşeron işçilik sistemi, iş cinayetlerini arttırmaktadır. Kâr hırsı, işçilerin hayatının önüne geçmekte ve işçilerin en temel hakkı olan yaşam hakkı göz ardı edilmektedir. Taşeron işçiler, kadrolu işçilerin yararlandığı sosyal haklardan yeterince yararlanamamaktadır.
Kadrolu çalışanlara verilen yakıt, ulaşım, aile ve çocuk, yemek gibi sosyal hakların tamamı taşeron işçisine verilmemektedir.
Kamuda çalışan taşeron işçiler yıllardır kadro vaadi ile oyalanmakta, ve adım atılmamaktadır. Taşeron işçiler için 6552 sayılı kanunla örgütlenmenin ve toplu iş sözleşmesi yapmanın önü açılmış olsa da kadro sorunu çözülememiştir. Son dönemde çözüm söylemleri yeniden dile getirilmeye başlanmış, yılsonuna kadar sorunun çözüleceği ifade edilmiştir. Ancak yapılan çalışmalar paylaşılmasa da, çözüm olarak kadro değil, yeni bir çalışma statüsü ve üç yıl süreli "özel sözleşmeli personel" gibi formüller hazırlandığı haberleri basın yayın kuruluşlarında yer almaktadır. Kadro sözünü içermeyen, kamuda istihdamı garanti altına almayan hiçbir formül, taşeron işçisinin sorununu çözmeyecektir. Sözü edilen formüller taraflarca da kabul edilmemektedir. Taşeron işçiler, kamuda işçi olarak kadrolu istihdam edilmelidir. 


Kamu hizmeti sürekli bir hizmettir, çalışanlar da sürekli çalışmalıdır.  Kamu hizmetinin sürekli olduğu göz önüne alınarak, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan geçici işçiler de hak kaybına uğramaksızın, çalıştıkları işyerlerinde kadroya alınmalıdır. 
Devlet, ucuz işgücü ve güvencesiz çalışma rejimini sürdüren değil, bunu önleyen olmalıdır. Kamu hizmeti, piyasa işleyişine terk edilemez. Kar hırsı kamu hizmetinin önünde engeldir.
Taşeron işçilerin kadrolu çalışması bir haktır. Kadro hukuken kazanılmış hakları ile birlikte değerlendirilmeli, kadroya geçişte tüm kazanılmış haklar korunmalıdır. Kamuda çalışan taşeron işçiler ayrımsız, şartsız derhal kadroya geçirilmelidir. Taşeron işçisine verilecek kadro, emekçilerin hakkıdır. 
Kamuda taşeron işçi sorununun çözümü, özel sektördeki taşeron işçiler bakımından da örnek teşkil etmelidir.

Kaynak: Editör:
Etiketler:
Yorumlar
Haber Yazılımı